Danh sách BCH Đảng ủy xã Thiệu Quang

Ngày 29/07/2019 15:45:58

Danh sách BCH Đảng ủy xã Thiệu Quang

SttHọ và TênChức VụSố điện ThoạiEmail
1Vũ Duy Khang
2Lê Văn Tiến
3Hoàng Thị Tính
4Vũ Đình Tâm
5Đặng Xuân Thanh
6Nguyễn Văn Bảy
7Phạm Minh Phương
8Lê Thị Hà
9Đỗ Thị Nhàn
10Vũ Đình Ly
11Trần Thị Hợi
12Đỗ Khăc Quí
13Nguyễn Hữu Gióng