Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - CẤP XÃ, PHƯỜNG1
2Cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi2