Danh bạ điện thoại Cán bộ công chức

Ngày 31/05/2019 10:48:34

Danh bạ điện thoại Cán bộ công chức

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Vũ Duy Khang

Bí Thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0949339026

2

Hoàng Thị Tính

PBT Trực Đảng ủy

0854981489

3

Lê Văn Tiến

CT UBND xã

0987205998

4

Đặng Xuân Thanh

PCT HĐND xã

0964177780

5

Vũ Đình Tâm

PCT. UBND

0979697687

6

Nguyễn Văn Bảy

CT MTTQ

0384237159

7

Nguyễn Văn Dung

CT Hội CCB

0348002639

8

Lê Thị Hà

CT Hội PN

0826834433

9

Pham Minh Phương

CT Hội ND

0398140166

10

Đỗ Thị Nhàn

BT Đoàn

0826597062

11

Đỗ Khắc Quí

TRưởng CA

0836068447

12

Nguyễn Hữu Gióng

CHT Quân sự

0375934456

13

Hoàng Đình Nhân

CC Kế toán

0985853506

14

Lê Văn Anh

CC Văn phòng- Tk

0974815282

15

Lê Thị Hương

CC Văn phòng- Tk

0377999030

16

Phạm Văn Tuấn

CC Tư pháp

0914321227

17

Lê Văn Điệp

CC Tư pháp

0914016337

18

Hoàng Thị Hồng

CC Chính sách

0839764728

19

Lê Văn Anh

PT Văn hóa

0974815282

20

Đỗ Viết Sơn

CC Địa chính

0362306868

21

Lê Xuân Chuyên

CC Địa chính _NN

0357702907

22

Trần Thị Hợi

CB Văn phòng Đảng ủy

0395582594

Danh bạ điện thoại Cán bộ công chức

Đăng lúc: 31/05/2019 10:48:34 (GMT+7)

Danh bạ điện thoại Cán bộ công chức

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Vũ Duy Khang

Bí Thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0949339026

2

Hoàng Thị Tính

PBT Trực Đảng ủy

0854981489

3

Lê Văn Tiến

CT UBND xã

0987205998

4

Đặng Xuân Thanh

PCT HĐND xã

0964177780

5

Vũ Đình Tâm

PCT. UBND

0979697687

6

Nguyễn Văn Bảy

CT MTTQ

0384237159

7

Nguyễn Văn Dung

CT Hội CCB

0348002639

8

Lê Thị Hà

CT Hội PN

0826834433

9

Pham Minh Phương

CT Hội ND

0398140166

10

Đỗ Thị Nhàn

BT Đoàn

0826597062

11

Đỗ Khắc Quí

TRưởng CA

0836068447

12

Nguyễn Hữu Gióng

CHT Quân sự

0375934456

13

Hoàng Đình Nhân

CC Kế toán

0985853506

14

Lê Văn Anh

CC Văn phòng- Tk

0974815282

15

Lê Thị Hương

CC Văn phòng- Tk

0377999030

16

Phạm Văn Tuấn

CC Tư pháp

0914321227

17

Lê Văn Điệp

CC Tư pháp

0914016337

18

Hoàng Thị Hồng

CC Chính sách

0839764728

19

Lê Văn Anh

PT Văn hóa

0974815282

20

Đỗ Viết Sơn

CC Địa chính

0362306868

21

Lê Xuân Chuyên

CC Địa chính _NN

0357702907

22

Trần Thị Hợi

CB Văn phòng Đảng ủy

0395582594
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)